+31(0)570-86 58 14

Diensten

Ondersteuning in uw dagelijkse leven.

Dagbesteding

Wij verzorgen diverse dagactiviteiten wat individueel als in groepsverband uitgevoerd kan worden.
Dit wordt afgestemd en steeds aangepast op de individuele behoeften.

Door de dagbesteding stimuleren we het zelfvertrouwen, de eigenwaarde, ontplooiing en de deelname van ieder individu, waardoor het zelfredzaamheid vergroot wordt.
Per individu wordt er gestreefd naar het ontwikkelen, versterken en het behouden van communicatieve en sociale vaardigheden, kwaliteiten en competenties.

Het ontdekken van ambities en talenten en deze inzetten tijdens de bezigheden valt hier ook onder. Zodanig wordt er een beter evenwicht gecreëerd tussen denken, voelen en handelen.
Het proces is derhalve voornamelijk gericht op het verkrijgen van inzicht en het stimuleren van ontwikkeling en genezing.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is voornamelijk gericht op het voorkomen van verergering en herstel van psychische klachten en/of gedragsproblemen.
Hierin is het beoogd doel dat de cliënt leert structuur aan te brengen in het dagelijks leven, zelfstandig kan functioneren in zijn/haar dagelijkse leven (zelfredzaamheid) en het regie in eigen hand krijgt en behoud.