+31(0)570-86 58 14

Over Almira Zorg & Welzijn

Almira geeft zorg en aandacht aan iedereen die voor lange of korte tijd behoefte heeft aan hulp of begeleiding. We leveren zorg aan mensen met psychische problemen en chronisch zieken. De cliënt staat centraal waarop de zorg wordt geboden die bij uw situatie past.

Missie & visie

Almira streeft een kwalitatief hoogstaande zorgverlening na, waarbij zorg op maat wordt geboden. Mensen zijn uniek en tegelijkertijd gelijkwaardig hoe zorgbehoevend ze ook zijn. Almira gaat uit van uw vraag en uw zelfstandigheid staat hierbij voorop. Voor de medewerkers is Almira een goede en betrouwbare werkgever. Ontwikkeling en deskundigheidsbevorderingen worden gestimuleerd binnen de organisatie.

Werkwijze

Voor een goede zorgverlening is meer nodig dan deskundigheid alleen. Het gaat ook om goede contact tussen twee mensen en het inlevingsvermogen om te begrijpen waar u behoefte aan heeft. Wanneer een zorgindicatie binnenkomt maken we een afspraak met u om uw wensen te bespreken. Na een intakeprocedure wordt er een zorgplan opgesteld. Daarin wordt duidelijk vastgelegd hoe uw zorg er uit gaat zien. Dan maakt u kennis met u vaste zorgverlener die samen met u vaste afspraken maakt van de te leveren zorg.